سه شنبه بیست و یکم آذرماه سال 1396 خورشیدی
  پخش زنــــده  
  معرفی کتــــاب  
  معرفی سایت  
  ویژه ها  
 
  کلام معصومین  
عن زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام:
من جاء بالحسنة فله عشر امثالها.....قال من ذکرهما فلعنهما کل غداة کتب الله له سبعین حسنة و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات
از زراره از حضرت صادق علیه السلام (در مورد آیه 160 انعام) می فرماید:
هر کس هر روز صبح آن دو را لعن کند خدای متعال برای او هفتاد حسنه نوشته و ده گناه از او محو می کند و مقامش را ده درجه بالا می برد
 
تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 387 حدیث 140.
 
تقویم شیعه-ربيع الاول
  جستجو در سایت
 
 تعداد رکوردهای یافت شده: 205
  
 

شیخ صدوق
تقاضای دعا برای اولاد دار شدن كرده بود، به درجه استجابت رسید و خداوند متعال به بركت دعای آن حضرت پسری به ابن بابویه عطا فرمود كه بعدها...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26756.aspx
صاحب بن عباد
در شانزدهم ذیقعده سال 326 هجری قمری و در شهر «اصطخر» فارس كودكی پا به عرصه دنیا گذاشت كه بعدها از جمله علماء بزرگ شد. ( برخی سال تولد...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26757.aspx
سید رضی
ابوالحسن محمد بن حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر علیه السلام معروف به سید رضی و شریف رضی برادر سید مرتضی که...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26759.aspx
علامه حلی
حسن بن یوسف بن علی بن مطهر معروف به علامه حلی اقيانوس مواج، بحر بی پايان، بزرگ نابغه روزگار و نادرۀ زمان باعث افتخار بنی نوعی انسان...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26802.aspx
سید عمیدی
مجد الدين بن ابو الفوارس سيد عبد المطلب عميدی یکی از علمای بزرگ شيعه در شهر حله بود. عميدی سيدی جليل القدر با فضيلت وبا ابهت و عالی...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26803.aspx
عبدالعالی
عبدالعالی فرزند علی نورالدين یکی از علمای بزرگ شيعه در قرن دهم هجری است. از اوايلکودکینزد پدر بزرگوارش محقق ثانی و ديگر فضلا به تحصيلات...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26831.aspx
مرحوم میر داماد
ميرزا محمد باقر استرآبادی فرزند شمس الدين سيد محمد حسينی یکی از علما و حکمای بزرگ اسلامی در قرن یازدهم هجری است. به نوشته همه علما...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26850.aspx
ملا محمد صالح مازندرانی
محمد صالح فرزند ملا احمد سروی مازندرانی یکی از علما و مروجين بزرگ شيعه در قرن یازدهم هجری در شهر اصفهان بود. وی علامه محقق و مروجی...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26859.aspx
سلطان العلماء
علاء الدين سيد حسين فرزند ميرزا محمد امير شجاع (مازندرانی) معروف به سلطان العلما یا خليفه سلطان یکی از اعلام بزرگ و مشاهير عصر صفوی...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26860.aspx
شیخ حر عاملی
محمد بن حسن بن علی معروف به شيخ حر عاملی یکی از بزرگان علمای اماميه و از مشاهير محدثان اسلام در قرن یازدهم هجری بود. سرور ما ابو المکارم...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26872.aspx
شیخ سلمان بحرانی
سليمان بن عبد الله معروف به شيخ سليمان ماحوزوی بحرينی یکی از اعلام بزرگ بحرين در قرن دوازدهم هجری است جناب او محققی ماهر، و محدثی کامل،...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26881.aspx
فاضل هندی
بهاء الدين محمد تاج الدين معروف به فاضل هندی یکی از دانشمندان به نام شيعه در قرن دوازدهم هجری است. فاضل در کليه علوم و فنون اسلامی...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26887.aspx
سید صدرالدین قمی
سيد محمد فرزند حجة الاسلام سيد محمدباقر رضوی قمی معروف به سيد صدر الدين قمی و شارح وافيه یکی از اعلام بزرگ مکتب ما در قرن دوازدهم هجری...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26892.aspx
صاحب حدائق
شيخ یوسف بحرينی فرزند احمد بن ابراهيم معروف به صاحب حدائق یکی از بزرگترين علمای مکتب تشيع در قرن دوازدهم هجری در کنار حائر حسينی عليه...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-26895.aspx
آیات قزوینی
حسين بن ابراهيم بن محمد معصوم، ابو العلما محمد معصوم جد سيد حسين قزوينی یکی از اعلام بزرگ و سادات جليل القدر اواخر قرن یازدهم بود....
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-27125.aspx
مرحوم نراقی
مرحوم ملا مهدی نراقی فرزند ابی ذر کاشانی یکی از اساتيد و مجتهدين بزرگ شيعه در قرن دوازدهم هجری است. نرافی در علم فقه و اصول و حکمت...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-27127.aspx
سید بحرالعلوم
در آنجا که شخصيتی چون معصومين خود را مصداق کامل تخلقوا باخلاق الله سازد، و با عالمی مصداق کامل العلما ورثة الانبياء گردد، و یا مصداق...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-27128.aspx
دوران کودکی
در ابتداي بحث نبوت خاصّه گفته شد كه زندگي پيامبران قبل از رسول گرامي اسلام در پرده اي از ابهام است، و ما براي دستيابي به زواياي زندگي...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-27354.aspx
عصمت پيامبـران
پیغمبر انسان کاملی است که خداوند برای تکمیل بشر و راهنمائی آنان بطریق ثواب و سداد و راه معرفت و اطاعت و احتراز از معصیت و اداره نمودن...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-27355.aspx
ازدواج
خداوند متعال برای هر دختر و پسری كه پا به عرصه وجود می گذارد كفوی و همسری در خور صالح و مصلحتش در نظر گرفته است ولی از اذهان آنها...
http://www.shaaer.com/articles/viewarticle-27359.aspx