سه شنبه بیست و ششم تیرماه سال 1397 خورشیدی
وي از زاهدترين، عابدترين، دانشمندترين اعاظم عصر خويش، در علوم مختلف، مجتهد و صاحب نظر بود. شيخ عباس قمي در الکني و الالقاب مي فرمايد: ,ابوالمعالي اصفهاني، عالم فاضل، متفکر دقيق، بسيار احتياط کننده و داراي تأليفات فراوان بوده است,. مرحوم سيد محسن امين مي فرمايد:....
دفعات مشاهده: 2834 • تاریخ درج : چهارشنبه 9 بهمن 1392  •
شيخ محمد بن ابراهيم بن محمد حسن بن محمد قاسم کلباسي

وي از زاهدترين، عابدترين، دانشمندترين اعاظم عصر خويش، در علوم مختلف، مجتهد و صاحب نظر بود. شيخ عباس قمي در الکني و الالقاب مي فرمايد: ,ابوالمعالي اصفهاني، عالم فاضل، متفکر دقيق، بسيار احتياط کننده و داراي تأليفات فراوان بوده است,. مرحوم سيد محسن امين مي فرمايد: ,وي عالمي عامل،‌فاضل،‌دقيق النظر، کثير الاحتياط، شديد الورع، و عالم رباني منقطع به سوي کمال و علم است. من او را ديدم؛ وي اعقل زمان خودش بود, [1]

استادان
سيد حسن مدرس
‌سيد امير محمد بن عبدالصمد الحسيني.
شاگردان:
امير محمد صادقي
سيد ابوالقاسم بن محمد باقر حسيني
کمال الدين ( صاحب سماء ‌المقال )،
فرزندش جمال الدين
تأليفات 
از جمله کتب وي به الرسائل الرجالية مي توان اشاره کرد. [2]
پانويس
1. الکني والالقاب،‌ج 1، ص 159؛ اعيان الشيعه، ج 2، ص 432، مقدمه تنقيح المقال.
2. ر.ک: مقدمه الرسائل الرجاليه.
شما هم برای شيخ محمد بن ابراهيم بن محمد حسن بن محمد قاسم کلباسي نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای شيخ محمد بن ابراهيم بن محمد حسن بن محمد قاسم کلباسي  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است