سه شنبه بیست و ششم تیرماه سال 1397 خورشیدی
و در شهر قم به دنيا آمد و از کودکي در اين شهر به فراگيري علم و دانش روي آورد و مراحل مقدماتي آن را فرا گرفت. علي بن محمد براي فراگيري علم از محضر شيخ صدوق ، به شهر ري سفر کرد و از محضر آن دانشمند بزرگ بهره هاي فراوان برد و....
دفعات مشاهده: 3334 • تاریخ درج : پنج شنبه 3 بهمن 1392  •
ابوالقاسم علي بن محمد بن علي خزاز قمي رازي
او در شهر قم به دنيا آمد و از کودکي در اين شهر به فراگيري علم و دانش روي آورد و مراحل مقدماتي آن را فرا گرفت. علي بن محمد براي فراگيري علم از محضر شيخ صدوق ، به شهر ري سفر کرد و از محضر آن دانشمند بزرگ بهره هاي فراوان برد و در مدت کوتاهي به يکي از راويان بزرگ حديث و شخصيتهاي معتبر روايي شيعه مبدل گشت. وي از معاصران شيخ مفيد ـ عالم برجسته شيعه در آن دوران ـ به شمار مي آيد.

استادان
شيخ صدوق
ابوالمفضل محمد بن عبدالله بن مطلب شيباني
ابو علي احمد بن اسماعيل سليماني
احمد بن زياد بن جعفر همداني
ابو علي احمد بن سليمان
احمد بن محمد بن اسحاق قاضي
احمد بن محمد بن عبدالله بن حسن عياشي .
شاگردان
ابو البرکات علي بن حسن حسيني جوري
محمد بن ابوالحسن بن عبدالصمد قمي
محمد بن حسين بن سعيد قمي .
تأليفات
کفاية الاثر في النص علي الائمة الاثني عشر
الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه
الايضاح في اصول الدين علي مذهب اهل البيت .
 
شما هم برای ابوالقاسم علي بن محمد بن علي خزاز قمي رازي نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای ابوالقاسم علي بن محمد بن علي خزاز قمي رازي  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است