سه شنبه بیست و ششم تیرماه سال 1397 خورشیدی
ابـن ابـي عـقـيل عماني، گفته اند يمني است، عمان از سواحل درياي يمن است. تاريخ ‌وفاتش معلوم نيست در آغاز غيبت کبري مي زيسته است بحرالعلوم گفته است که اواستاد جعفر بن قـولـويـه بوده است و جعفر بن قولويه استاد شيخ مفيد بوده است اين قول از.....
دفعات مشاهده: 3190 • تاریخ درج : پنج شنبه 3 بهمن 1392  •
ابن ابي عقيل عماني
ابـن ابـي عـقـيل عماني، گفته اند يمني است، عمان از سواحل درياي يمن است.
 
زندگي نامه
تاريخ ‌وفاتش معلوم نيست در آغاز غيبت کبري مي زيسته است بحرالعلوم گفته است که اواستاد جعفر بن قـولـويـه بوده است و جعفر بن قولويه استاد شيخ مفيد بوده است اين قول از قول بالا که جعفر بن قولويه را همدوره علي بن بابويه معرفي کرده است، اقرب به تحقيق است.
آرا ايـن ابـي عـقـيـل در فـقـه زيـاد نـقـل مـي شـود او از چـهره هايي است که مکرر به نام او در فقه برمي خوريم. [1]
حـسـيـن بـن ابـي عقيل ملقب به حذا معروف به عماني و ابن عقيل [2] ،کنيه اش ابـوعـلـي، از فقها ي بزرگ و از بزرگان اماميه و از متکلمين وارسته اي است که معاصر با ثقه الاسلام کليني (متوفي 329) بوده، و از اساتيد شيخ مفيد به شمار مي آيد.
مرحوم مدرس صاحب ريحانه الادب درباره او مي نويسد:
شـيـخ مـفيد به غايت او را ستوده است و او نخستين کسي است که در اول غيبت کبري ، فقه را مـهذب کرد و با قواعد اصوليه تطبيقش نمود، طريق اجتهاد و تطبيق احکام با ادله و اصول آنها را بـاز کـرد بـعد از او ابن جنيد اسکافي ، هم همان طريق را پيمود بدين جـهـت اسـت که در اصطلاح فقها ، اين دو فقيه جليل القدر به قديمين (دو تن از قدما) تعبير آورده مي شود آرا اين عقيل محل توجه و اعتنا بيشتر محقق حلي و علا مه و متاخرين قرار گرفته اسـت و از فـتاواي نادره او عدم تنجس آب قليل به مجرد ملاقات با نجس ، وجوب اذان و اقامه در نمازصبح و شام و بطلان نماز در صورت ترک آنها ( اذان و اقامه ) است. [3]
ابن ابي عقيل عماني در کلام بزرگان
مرحوم ميرزا عبداللّه افندي صاحب رياض العلما درباره او گويد:
فـقيه بزرگ، متکلم اصيل، شيخ بزرگوار، معروف به ابن ابي عقيل، اقوال و آرااو در کتابهاي ما مـورد نقل قول قرار گرفته است، با آنکه مردم سرزمين عمان همگي از خوارج و ناصبي ها هستند، ولي به نظر مي رسد که آنان پس از سده سوم از ديار مغرب به آن منطقه آمده باشند.
او مـي افـزايـد: علا مه در کتاب خلاصه الاقوال توصيف و تجليل فراواني از اوبه عمل آورده است. [4]
 گفتار نجاشي
نـجاشي، صاحب کتاب رجال معروف، پس از توصيف او به ثقه و فقيه و متکلم بودن، و پس از ذکر کـتـابـهـاي او، از کـتاب المتمسک بحبل آل الرسول (ص) نام مي بردو گويد: کتاب بسيار مـشـهوري در ميان شيعه مي باشد کمتر کسي پيدا مي شود که وارد خراسان گردد و از آن، کتاب نـسخه يا نسخه هايي تهيه نکرده باشد از استادم اباعبداللّه شنيدم که در حق اين مرد فراوان مدح و ثنا مي گفت. [5] از ديگر آثار او، کتاب الکفروالفر در امامت و ولايت مي باشد.
 گفتار شيخ طوسي
فقيه بزرگوار شيعه ، شيخ طوسي در کتاب الفهرست درباره او مي گويد:.
ابـن ابي عقيل عماني، داراي کتابهاي متعددي است او از زمره متکلمين شيعه بوده و کتابهايي در فقه دارد و کتاب الکر و الفر (در امامت )، و المتمسک بحبل آل الرسول (در فقه ) را ذکر کرده است. [6]
 گفتار ابن شهر آشوب
ابـن شـهر آشوب در معالم العلما ، ص 37، و مرحوم شيخ حر عاملي در امل الامل (2/61) عين مطالب گذشته را در حق او نقل نموده اند و او را با علم و فضيلت وفقاهت و کلامي بودن توصيف نموده اند.
گفتاراردبيلي
صـاحـب جـامع الرواه درباره او سخن نجاشي را نقل مي کند و مي گويد: حسن بن علي بن ابي عـقيل، حذا، فقيه وارسته و متکلم است و کتابهايي در زمينه فقه و کلام دارد از استادم ابو عبداللّه شنيدم که فراوان در حق او ثنا و تعريف مي نمود. [7]
 گفتار آيه اللّه سيد حسن صدر
آيه اللّه سيد حسن صدر ، مؤلف کتاب تاسيس الشيعه لعلوم الاسلام او را درگروه فقها ي بزرگ اماميه نام برده است و درباره او چنين مي نويسد:
او بزرگ شيعه و آبرو و اعتبار آنان، متکلم ، فقيه ، رکن و مؤسس در فقه ومحقق در علوم شرعي و مدقق در علوم عقلي ، کتابهاي متعددي در فنون اسلامي دارد،ولي شهرت او در فقه و استنباط احکام شرعي است او معاصر کليني و از علماي قرن سوم هجري مي باشد. [8]
 گفتار آيه اللّه خويي
صاحب معجم رجال الحديث ، پس از نقل اقوال و آرا نجاشي، شيخ طوسي و علا مه حلي مي فرمايد: شـهـرت و اعـتـبار او، عظمت علمي و عملي اين شخصيت، دربين فقها ي اعلام، ما را بي نياز از اطـالـه سخن و تعرض به اقاويل و کلمات آن بزرگان مي نمايد احتمال داده مي شود که ابي عقيل کنيه عيسي بوده باشد. [9]
وفات
بـا هـمـه تـلاشي که در رابطه با شناخت تاريخ دقيق وفات او صورت گرفت و به صاحبان فن نيز مراجعه شد، ولي چيزي به دست نيامد، ولي با توجه به هم عصر بودن او با ثقه الاسلام کليني و ابن بابويه ( صدوق اول )، حدس زده مي شود که وفات او نيزهمان نيمه اول قرن چهارم، در حدود 330 تا 350 هجري رخ داده باشد.
پانويس
 1. آشنايي با علوم اسلامي، ص 294، چاپ دفتر انتشارات اسلامي .
2. عـمـان با ضم عين و تشديد ميم، و آن منطقه اي است ميان بلاد يمن و فارس حذا با فتح حا و تشديدذال، کفاش و سازنده کفش مي باشد.
3. ريحانه الادب، ج 7، ص 360 .
4. رياض العلما، ج 1، ص 204 .
5. رجال نجاشي، ص 48، کد معرفي 100، چاپ جامعه مدرسين قم .
6. الفهرست، ص54 .
7. جامع الرواه، ج 1، ص 911 .
8. تاسيس الشيعه، ص 303 .
9. معجم رجال الحديث، ج 5، ص 22، کد معرفي 2933 .

 
شما هم برای ابن ابي عقيل عماني نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای ابن ابي عقيل عماني  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است