جمعه سی و یکم فروردین ماه سال 1397 خورشیدی
انتظار فرج
در اينكه حضرت لقمان علیه السلام پيامبر بوده است يا حكيم و مردي مقدّس، حرف و حديث زياد است. بعضي او را يكي از پيامبران بزرگ مي دانند و بعضي نيز ميگويند: لقمان مانند آصف برخيا يكي از مردان مقدس است كه در قرآن از او نام برده شده است. اما آنچه معلوم است، اين مي باشد...
دفعات مشاهده: 6864 • تاریخ درج : جمعه 19 فروردین 1390  •
حضرت لقمان عليه السلام
 در اينكه حضرت لقمان علیه السلام پيامبر بوده است يا حكيم و مردي مقدّس، حرف و حديث زياد است. بعضي او را يكي از پيامبران بزرگ مي دانند و بعضي نيز ميگويند: لقمان مانند آصف برخيا يكي از مردان مقدس است كه در قرآن از او نام برده شده است. اما آنچه معلوم است، اين مي باشد كه در قرآن كريم، سوره اي به نام او وجود دارد و از او به عنوان انساني مقدس و پاك طينت ياد شده است و نصايحي را خداوند بر زبان او جاري ساخته كه تا روز بازپسين مي تواند راه گشاي بشر باشد. حكمت هايي از آن حضرت به يادگار مانده است كه تا ابد بر تارك تاريخ بشر مي درخشد.
آنچه از احوالات او به ما رسيده است اين مي باشد كه مدتي غلام يكي از ثروتمندان بوده است. روزي آن ثروتمند به لقمان دستور داد گوسفندي را ذبح نمايد و بهترين اعضاي آن را بياورد تا كباب نموده و تناول كنند.
لقمان گوسفند را ذبح مي كند و دل و زبان گوسفند را براي ارباب مي آورد.
چند روزي ارباب دوباره مي گويد: گوسفندي ذبح كن و بدترين اعضاي آن را نزد من بياور. لقمان براي بار دوم، دل و زبان گوسفند را براي ارباب آورد. ارباب در شگفت شد و علّت امر را خواستار شد. لقمان گفت: اگر زبان و دل با هم يكي باشند، بهترين اعضاء، و اگر مخالف هم باشند بدترين اعضاء خواهند بود.
ارباب او را آزاد مي كند. لقمان شروع به وعظ و اندرز دادن مي كند و نامش بر زبانها مي افتد.
روزي شخصي از او مي پرسد: اي لقمان! آيا تو غلام آن شخص بودي؟ لقمان پاسخ داد: بودم. آن مرد گفت: پس چه چيز تو را به اين مرتبه رساند؟ لقمان گفت: راستگويي، امانتداري، ترك گفتار و كرداري كه به من فايده نبخشد. چشم پوشيدن از چيزهايي كه خداوند بر من حرام كرده است، بازداشتن زبان از گفتن سخني بيهوده و لقمه حلال خوردن.
پس هر كه كمتر از آنچه كه من گفتم انجام دهد، از من پست تر خواهد بود و هر كس زياده از اينها بكند، از من بهتر خواهد بود و هر كس مثل اينها انجام دهد، مثل من خواهد بود.
نصايحي بسيار از لقمان نقل شده است. لقمان به فرزند خود فرمود:
1 ـ اي فرزند! آنچه نمي داني از علما ياد بگير و آنچه را دانستي به مردم ياد بده.
2 ـ اي فرزند! در اموال مردم امين باش تا توانگر شوي.
3 ـ تا شيطان در دنياست، از گناه ايمن مباش! .
4 ـ اول رفيق پيدا كن. بعد از آن سفري اختيار كن.
5 ـ اي فرزند‌! در اين امر فكر كن كه چگونه مي تواني در خانه كسي، روزگار سپري كني كه او را به خشم آورده اي و نافرماني او كرده اي.
 
بیشتر بدانید :   • لقمان     • مقدس     • آصف     • حکیم    
شما هم برای حضرت لقمان عليه السلام نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای حضرت لقمان عليه السلام  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است