یک شنبه ششم خردادماه سال 1397 خورشیدی
نور الدين علی بن عبد العالی معروف به محقق ميسی یکی از بزرگان علمای اماميه در اوايل قرن دهم هجری است. علامه علماء مرجع فضلا فقيه توانا جامع کمالات نفسانی در زهد، ورع، تقوی درعصر خويش بی همتا و ترويج مذهب یکتا بود.
دفعات مشاهده: 5292 • تاریخ درج : شنبه 7 اسفند 1389  •
نور الدين علی بن عبد العالی معروف به محقق ميسی یکی از بزرگان علمای اماميه در اوايل قرن دهم هجری است. علامه علماء مرجع فضلا فقيه توانا جامع کمالات نفسانی در زهد، ورع، تقوی درعصر خويش بی همتا و ترويج مذهب یکتا بود. محقق ميسی به نوشته حر عاملی در عداد بزرگترين علمای جبل عامل بود (جبل عامل جزء کشور لبنان و لبنان در شمال قدس عزيز قرار دارد از سوی مشرق به خاک سوريه و مغرب آن را آبهای مديترانه احاطه نموده و تمام خاک لبنان به اندازه استان خراسان نيست در جبل عامل قراء زيبا و خوش آب و هوايی است که در آن زمان بيش از یک پنجم علمای شيعه از اين سرزمين برخاست. ميس، کَرک، جزين از قراء عامل است. محقق ميسی از اساتيد شهيد ثانی (شوهر خاله و هم پدر زن اوست). محقق اثری به نام شرح جعفريه و رسائلی در عقود و ايقاع و عبادات و فروع به رشته تحرير برد مردی خاضع و دانشمندی خداپرست بود به هنگام وفات و قبل از وفات کراماتی از او مشاهده شده که او را در رديف بندگان صالح و مؤمنين واقعی می کشاند. در روز 25 جمادی الثانی 938 در ميس وفات نمود و در کنار کوه صديق نبی در جبل عامل مدفون شد پس از او فرزندش ابو اسحاق مشهور به ابن مفلح که خود فقيهی فاضل و محدثی کامل بود وارث علوم پدر گشت «روضات».
 
بیشتر بدانید :   • نیکان     • علماء     • بزرگان     • قرن دهم     • میسی     • زهد    
شما هم برای محمد میسی عاملی نظر دهید  

 
 
 
          
نظرات کاربران برای محمد میسی عاملی  

هیچ نظری برای این مقاله ثبت نشده است