سه شنبه بیست و ششم تیرماه سال 1397 خورشیدی
انتظار فرج
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامياسلام در یک نگاه
يكي از اعتقادات مسلّم شيعه اماميه، بداء است. « بداء » در لغت به معناي ظهور بعد از خفا مي باشد. چيزي كه بر انسان ها پوشيده بود، بعد از يك سري مسائل، عيان مي شود وانسان ها با پديده...
يكي از مسائلي كه ذهن بشر را از بدو تولد به خود مشغول داشته است مسئله خير و شر است. در ميدان مبارزه اين مساله چه صاحبان انديشه هايي كه زمين خوردند و پشتشان شكست و تا ابد نتوانستند قد...
از مراجعه به تاريخ اسلام به دست مي آيد كه مسالة قضا و قدر الهي يكي از باسابقه ترين مسائل كلامي است كه پس از مسئله «امامت » توجه مسلمانان را به خود جلب كرده است و برداشتهاي عاميانه اي...
هر نظريه سياسي، مبتني بر يكسري مباني كلامي و عقيدتي است، تا در سايه آن مباني، دستگاه حاكمه، نظريه سياسي خود را براي مردمي كه بر آنها حكومت مي كند، بقبولاند .
هر انساني، بر اساس احساس و درك فطري خود، مي داند كه عدالت ، كاري است خوب و ستم، كاري است ناگوار و زشت. هر شخصي كه در مسير عدالت، گام بردارد، مورد احترام مردم است و هركسي كه در مسير...
معناي واژه آفريدگار در هر زباني، به گونه اي است كه از آن، قدرت و آنچه ملازم با اين مفهوم است، به ذهن متبادر مي شود. و اين، دلالت بر توانايي او بر انجام امور دارد.
موجوداتي كه انسان با آنها آشنايي دارد، به دو دسته « جاندار و بي جان» تقسيم مي شوند. جانداران نيز به دو گروه « مجرد و مادي» دسته بندي مي شوند. مجرد يعني: با چشم ديده نشود. مانند ملائكه...
هر روز با منظره اي از گلها، درختان، خيابانها، اتومبيل ها، انسان ها و ... مواجه مي شويم. صبحگاهان، قبل از رفتن به سوي كار و پيگيري برنامه روزانه، مقداري چاي، قهوه، شير و... را روي اجاق...
يكي از راههاي برآورده كردن « خواسته هاي نهاني و دروني » زبان و الفاظ است. زيرا زبان و به تبع آن الفاظ، وسيله اي است كه در قالب آن، معنا ريخته مي شود و ديگران از آنچه مي خواهيم،‌...
واژه قديم را زياد شنيده ايم و نيز بسيار استعمال كرده ايم. اگر توجه كرده باشيم اين واژه داراي معاني مختلفي است و همه آن معاني نيز يك وجه مشترك دارند. عمر زياد داشتن يكي از معاني قديم...
  گروههای مقالات