شنبه بیست و نهم مهرماه سال 1396 خورشیدی
مسیر جاری: صفحه اصلي / مهدویت
 علم و فرهنگخانه وخانوادهمعارف اسلاميمهدویت
و ادنی ما یکون به ضالا ان لایعرف حجه الله فی ارضه و شاهده علی خلقه الذی امر الله تعالی بطاعته و فرض ولایته
من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتته جاهلیه «کسى که بمیرد و نشناسد امام زمانش را همانا با مرگ در جهالت مرده است » شناخت موعود آخر الزمان و حجت بر حق زمان، تکلیف همیشه شیعه اهل بیت...
بخش قابل ملاحظه اي از جرم و جنايات، ناشي از فقر و تنگدستي است؛ چرا كه فقر و تنگدستي «به دين و ايمان انسان لطمه مي زند، عقل را از كار انداخته، قوت و قدرت تشخيص درست را از او مي گيرد...
رجعت از جمله اعتقادات شيعه است و از كساني كه در عهد حكومت حضرت وليعصر (عج) رجعت خواهد نمود ، امام حسين (ع) است كه پس از شهادت امام زمان به حكومت خواهد رسيد.
در قرآن اين كتاب انسان ساز و حركت آفرين در رابطه با ياران نمونه حضرت مهدى (عج) يك آيه است كه بسيار اميد بخش و سازنده است ، اين آيــه در حقيقت بيانگر حقائق و واقعيت هائى است كــه اگــر...
يـكـى از مهمترين عوامل زمينه ساز ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ پيدايش افرادى شجاع و قوى دل است؛ ايشان ياران امام عصر ـ ارواحنا فداه ـ خواهند بــود هميشه امامان معصوم ما با كمبود رادمردانى...
شبهه: دليل شيعه بر اينکه امام دوازدهم آن‌ها هنوز زنده است چيست؟ در حاليکه در همان سردابى که مدعى‌اند غيبت صغرى از آن‌جا شروع شده است از دنيا رفته است. جواب اجمالى: در پاسخ اين سؤال...
منافع وجود امام عصر(ع) در عصر غیبت اگر امام، پیشوای مردم است باید ظاهر باشد. بر وجود امام ناپیدا چه فایده‏ای می‏توان یافت؟
اماكنى فراوان به قدوم مبارك امام زمان(عج) زینت یافته اند كه هر كدامشان امروزه به صورت نمادهاى انتظار تبلور نموده اند و به شیعیان منتظر تأكید شده است كه در آن مكان ها حضور یابند و از...
صالحان را خداوند تایید می کند وارث زمین خواهند بود و در ان تا ابد سکونت خواهند نمود و عاقبت شریران منقطع خواهند شد. زبور حضرت داود مزبور ۲۷
  گروههای مقالات