جمعه سوم آذرماه سال 1396 خورشیدی
 علم و فرهنگمهدویتمعارف اسلاميخانه وخانواده
همه ي انسان ها خواهان موفقيت اند. بعضي افراد هر صبح که بيدار مي شوند، در تلاش براي رسيدن به آن هستند، و در اين راه حتي حاضرند به ضرر و زيان ساير افراد نيز کار کنند. براي سايرين، کسب...
موفقيت در کار و تجارت به فاکتورهاي گونـاگـوني بستگي دارد که بارزترين آن شانس و اقبال ميـباشد. امـا اگـر شما ميخواهيد که نبردبان ترقي را بسرعت طي کنيد اين نکته را بايد بـخاطر بسپاريد:...
آيا شما هم از آن دسته افراد هستيد که چون نمي توانند در طول روز کار مفيد و مثبتي انجام دهند، احساس نارضايتي و ناکارآمدي مي کنند؟ آيا حسّ فشار و بي نظمي داريد؟ آن هايي که در زندگي...
ايجاد تغيير و تحول مثبت در زندگي فردي و بالارفتن از نردبان موفقيت در زندگي آرزوي هرکسي است. اما به سلامت طي کردن پله هاي اين نردبان مستلزم رعايت شرايط ذيل است :
انسان‌هاي برتر راه ثابتي را براي موفقيت در پيش مي‌گيرند و با پا نهادن در اين راه به موفقيت نهايي مي‌رسند. زيرا افراد براي رسيدن به موفقيت بايد مراحلي را طي کنند و علت اينکه برخي به...
تعريف موفقيت : بيشتر دانشمندان و نويسندگان سعي کرده‌اند تعريف جامع و کاملي از موفقيت ارائه دهند تا مورد استفاده همگان قرار گيرد، اما شمار فراوان اين تعاريف خود موجب گرديده است که تا...
  گروههای مقالات