یک شنبه دوم اردیبهشت ماه  سال 1397 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
خليل بن غازی مشهور به حاج ملا خليل قزوينی از رجال بزرگ علم و حکمت و حديث بود. شخصيتی که می توان او را در رديف علامه مجلسی از بزرگان محدثين مکتب تشيع ناميد زيرا در اين مسير سالها زحمت...
شيخ جواد کاظمينی فرزند سعد الله یکی از علما و دانشمندان بزرگ قرن یازدهم است. که اکثر صاحب تراجم علما به وصفش قلم فرسائی دارند. صاحب روضات می نويسد: او از دانشمندان مورد اعتماد و از...
علی بن حجت بن شرف الدين شولستانی یکی از علما و نويسندگان بزرگ شيعه در قرن یازدهم هجری است. او در شولستان بين شيراز و بنا در جنوب به دنيا آمد و پس از پايان مقدمات علوم به جوانی عازم...
ملا عبد الله بشروئی فرزند حاج ملا محمد از اهالی بشرويه (در حاشيه کوير نزديک شهر تون) یکی از اعلام بزرگ شيعه در قرن یازدهم بود. ملا عبد الله مشهور به فاضل تونی و به او صاحب وافيه نيز...
علاء الدين سيد حسين فرزند ميرزا محمد امير شجاع (مازندرانی) معروف به سلطان العلما یا خليفه سلطان یکی از اعلام بزرگ و مشاهير عصر صفوی است. معظم له به مقام صدارت رسيد و عزل و نصب رجال...
محمد صالح فرزند ملا احمد سروی مازندرانی یکی از علما و مروجين بزرگ شيعه در قرن یازدهم هجری در شهر اصفهان بود. وی علامه محقق و مروجی مدقق و نويسنده ای ماهر بود. محمد صالح از کودکی به...
محمد تقی فرزند مقصود علی مشهور به مجلسی اول یکی از علمای بزرگ تشيع در قرن یازدهم هجری در شهر اصفهان بود. مرحوم مجلسی شيخی اجل، عالمی افضل، محدثی اکمل ازهدی اعبد و اسعدی اوحد جامع علوم...
محمد بن حسن شيروانی (ميرزا محمد شيروانی اصفهانی) معروف به مولا ميرزا یکی از دانشمندان بزرگ و مراجع قرن یازدهم هجری است. معظم له علامه ای است کامل و محققی مدقق، حکيمی متأله و دانشمندی...
حاج سيد محمد طباطبائی نائينی فرزند سيد حيدر معروف به حاج ميرزا رفيعا از اجله اساتيد و حکمای معروف به اصفهان در قرن یازدهم هجری بود. او از شاگردان شيخ بهائی و ملا عبد الله شوشتری است...
حسين بن محمد مشهور به محقق خوانساری یکی از بزرگترين حکما و فقيهان قرن یازدهم هجری در شهر اصفهان بود. محقق یکی از رجال نامی و برجسته در علم و حکمت است و قلم همه علما و فضلای جهان اسلام...
  گروههای مقالات