سه شنبه بیست و ششم تیرماه سال 1397 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
عبد الله بن عيسی تبريزی اصفهانی مشهور به افندی یکی از علمای بزرگ اصفهان در عصر مجلسی است. افندی به صاحب رياض نيز مشهور است که رياض العلمای او در ترجمه و شرح حال علما و رجال بزرگ اسلامی...
بهاء الدين محمد تاج الدين معروف به فاضل هندی یکی از دانشمندان به نام شيعه در قرن دوازدهم هجری است. فاضل در کليه علوم و فنون اسلامی استادی ماهر و دانشمندی محقق و مجتهدی کامل بود. در...
ميرزا محمد تنکابنی معروف به ملا محمد سراب یکی از علمای معروف قرن دوازدهم هجری است. سراب از افاضل شاگردان محقق سبزواری است. اصلا از اهالی سراب (شمال) بوده ولی سنوات عمر او در اصفهان...
محمد بن محمد رضا مشهور به ميرزا محمد مهدی (مفسر قمی) عالمی است جامع و اديبی محدث و فقيهی مفسر او یکی از دانشمندان و مفسرين بزرگ اوايل قرن دوازدهم هجری بود
سيد محمد طباطبائی بروجردی فرزند سيد عبد الکريم، عالمی جليل و سيدی حسيب از اعلام بزرگ شيعه در قرن دوازدهم هجری است. سيد محمد زادگاهش اصفهان بود. و مدتها در عتبات مدارج علمی و کمالات...
مرحوم آقا حسين گيلانی فرزند ملا حسن اصلا از اهالی ديلمان گيلان بود پدرش ملا حسن که خود از عرفا ومشايخ عصر خويش بود به اتفاق خانواده در دارالعلم اصفهان ساکن شدند و در اينجا از حضور علما...
جمال الدين فرزند محقق خوانساری معروف به آقا جمال «محقق خوانساری» یکی از بزرگترين علمای شيعه در قرن دوازدهم هجری است. جناب او در بيت علم و حکمت نشو و نما نمود و سنوات عمر خويش را در...
سليمان بن عبد الله معروف به شيخ سليمان ماحوزوی بحرينی یکی از اعلام بزرگ بحرين در قرن دوازدهم هجری است جناب او محققی ماهر، و محدثی کامل، حکيمی متأله و عالمی با خبر به علم رجال بود.
جعفر بن عبد الله کمره ای مشهور به قاضی کمره ای یکی از اعلام بزرگ شيعه در اواخر قرن یازدهم و اوائل قرن 12 است. قاضی در علم کلام و حکمت و منطق و همچنين در فقه و اصول و تفسير و حديث متبحر...
سيد نعمت الله فرزند سيد عبد الله که به دوازده واسطه نسب او به عبد الله بن امام موسی بن جعفر عليه السلام می رسد یکی از اعلام بزرگ شيعه در اواخر قرن یازدهم و اوايل قرن دوازدهم هجری است...
  گروههای مقالات