یک شنبه ششم خردادماه سال 1397 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
ابوالفضل سدید الدین معروف به شاذان یکی از علمای معروف اواخر قرن ششم هجری است. شاذان از قدمای محدثین شیعه محسوب است عالمی عامل و محدثی امین بود.
محمود بن علی بن حسن حمّصی یكی از علمای بزرگ شیعه در اواخر قرن ششم است. سدید الدین در فقه و حدیث و رجال مهارت داشت ولی نوشته اند. تسلط او بیشتر در علم كلام و مناظره بود و در این فن پهلوان...
ابوعبد الله محمد بن احمد بن ادریس معروف به ابن ادریس یكی از بزرگترین فقهای شیعه در اواخر قرن ششم است. شیخ الفقهای حلّه عالمی محقق و دانشمندی مدقق و در مسائل فقهی خود اهل نظر بود. پس...
ابوعبد الله محمد بن احمد بن ادریس معروف به ابن ادریس یكی از بزرگترین فقهای شیعه در اواخر قرن ششم است. شیخ الفقهای حلّه عالمی محقق و دانشمندی مدقق و در مسائل فقهی خود اهل نظر بود. پس...
ابوجعفر محمد بن علی بن شهر آشوب ( ساری مازندرانی ) معروف به ابن شهر اشوب یكی از بزرگترین علمای شیعه در قرن ششم هجری بود. ابن شهر آشوب دانشمندی فقیه، مفسری محقق و محدثی ادیب، دریای متلاطمی...
ابو المكارم عزّالدین حمزة بن علی معروف به ابن زهره یكی از علمای بزرگ شیعه در قرن ششم هجری استز ابو المكارم در رمضان پانصد و یازده در شهر حلب دیده به جهان گشود و در خاندان علم و سیادت...
ابو الحسن علی بن عبید الله مشهور به شیخ منتخب الدین رازی معروف به صاحب فهرست یكی از بزرگان علما و محدثین شیعه در قری ششم هجری است. او دانشمندی فاضل و محدثی صادق بود از احفاد ابن بابویه...
جمال الدین حسین بن علی بن محمد بن احمد معروف به ابوالفتوح رازی یکی از علما و مفسرین بزرگ شیعه در قرن ششم هجری است. ابوالفتوح دانشمندی فقیه، مفسری كبیر، واعظی شهیر و محدثی ادیب بود....
ابوالرضا سید ضیاء الدین فضل الله راوندی یکی از شخصیت های علمی در قرن ششم هجری بود. ابوالرضا از نوابغ بزرگ رئیس فقهاء و محدثین عصر خویش بود كه علمای بزرگ اسلامی مخالف و موافق به فضائل...
ابو الحسن سعید بن هبة الله مشهور به قطب راوندی كاشانی یكی از علماء و محدثین بزرگ شیعه در قرن ششم هجری است. راوندی استادی كامل، عالمی متبحّر، مفسری محقق، محدثی امین، حكیمی متأله و فقیهی...
  گروههای مقالات