یک شنبه ششم خردادماه سال 1397 خورشیدی
 خانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي سرگذشت نیکان
همانگونه که قبلاً اشاره شد دو تن از علمای قرن هشتم یکی به نام حسن بن نما (جلال الدين) فرزند نظام الدين احمدبن جعفر فقيهی فاضل و شيخی صادق و محدثی کامل بود. اين ابن نما با جناب فخر المحققين...
شمس الدين محمد بن مکی عاملی مشهور به شهيد اول عليه الرحمه یکی از بزرگترين فقهای مکتب اسلام در قرن هشتم هجری است. بعد از محقق اول فقيهی به مانند وی جهان اسلام به خود نديد که پس از چند...
ابو جعفر محمد بن محمد رازی معروف به قطب الدين رازی یکی از دانشمندان قرن هشتم هجری است. او عالمی محقق و حکيمی دانشمند بود. قطب الدين در فقه اسلامی و ادبيات عرب مهارت داشت او در حکمت...
فخر المحققين از اساتيد شهيد اول است. شيخ شهيد در آثار خود استاد را چنين توصيف نموده است: شيخ الامام سلطان العلما و منتهی الفضلا خاتمة المجتهدين فخر المله و الدين محمد بن علامه ......
مجد الدين بن ابو الفوارس سيد عبد المطلب عميدی یکی از علمای بزرگ شيعه در شهر حله بود. عميدی سيدی جليل القدر با فضيلت وبا ابهت و عالی مقام بود مردم زمانش او را تکريم می نمودند و از احترام...
حسن بن یوسف بن علی بن مطهر معروف به علامه حلی اقيانوس مواج، بحر بی پايان، بزرگ نابغه روزگار و نادرۀ زمان باعث افتخار بنی نوعی انسان آيت الله علی الاطلاق. وجود عزيزی که درعلم و فضيلت...
تقی الدین حسن بن علی بن داوود حلّی مشهور به ابن داوود یکی از علمای مکتب ما در اواخر قرن هفتم هجری است. ابن داوود از شاگردان سید جمال الدین طاووس ( احمد بن موسی ) و جناب محقق اول و ابن...
عمادالدین حسن بن علی بن محمد معروف به شیخ طبری صاحب کامل بهایی یکی از علما و مورخین بزرگ شیعه در اواخر قرن هفتم بود. نام شریف او در کتب تاریخی مسطور و اغلب کتب او بر همگان مشهور است....
ابوالحسن علی بن عیسی اربلی از علما و محدثین بزرگ شیعه در قرن هفتم هجری می باشد. شیخ اجلّ عالم فاضل، محدّث کامل ابوالفضائل از علما و محبین ائمه صاحب کشف الغمّه فی معرفة الائمه. اربلی...
ابوزکریا یحیی بن احمد بن یحیی معروف به به ابن سعید هذلی حلی یکی از علمای معروف شیعه در قرن هفتم هجری است. ابن سعید عموزاده محقق اول صاحب شرایع است که خود به شهر حله در عداد بزرگان فقها...
  گروههای مقالات