پنج شنبه بیست و ششم مردادماه سال 1396 خورشیدی
 علم و فرهنگخانه وخانوادهمهدویتمعارف اسلامي
نام: على بن محمد. القاب: نقى، هادى، نجيب، مرتضى، عالم، فقيه، ناصح، امين، مؤتمن، طيّب، فتّاح ومتوكل. واژه «متوكل» لقب «متوكل على اللَّه»، خليفه عباسى نيز بود كه در عصر امام‏هادى(ع)...
نام: موسى‏ بن جعفر. كنيه: ابو ابراهيم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعيل. القاب: كاظم، صابر، صالح، امين و عبدالصالح.
نام: جعفر بن محمد . كنيه: ابوعبدالله، ابواسماعيل و ابوموسى. القاب: صادق، فاضل، صابر، طاهر، قائم، كافل و منجى.
نام: محمد بن علي . كنيه: ابو جعفر و ابوجعفر اول. القاب: باقر، شاكر، هادى، امين، شبيه - به خاطر شباهت ايشان به پيامبر اكرم(ص) -.
نام: على بن الحسين . كنيه: ابوالحسن و ابومحمد. القاب: زين العابدين، سيد الساجدين، سجّاد، زكىّ، امين و ذوالثفنات.
نام: حسين بن علي . در انجيل مسمى به «طاب» و در تورات به «شبير» است. كنيه: ابوعبدالله و ابوعلى.
نام: حسن بن علي . كنيه: ابو محمد. نام و كنيه آن حضرت را پيامبر اكرم (ص) تعيين فرمودند. القاب: مجتبى، سيّد، سبط، زكى، تقى، حجت، برّ، امين، زاهد و طيّب.
حاکم در مستدرک به سند خود از ابو ثعلبه خشنى نقل کرده است که گفت: «عادت رسول خدا (ص) بر این بود که چون از جنگ یا سفرى بازمى‏گشت‏به مسجد مى‏رفت و دو رکعت نماز مى‏گزارد، آنگاه به فاطمه...
نام: فاطمه بنت محمد. پيامبر اكرم (ص) فرمود: دخترم از اين جهت «فاطمه» ناميده شده كه خداوند او و دوستانش را از آتش جهنم رهايى بخشيده است. كنيه: ام‏ابيها وام‏النّبى (ص)
از افتخاراتى که نصیب على (ع) شده این است که تربیت وى در دامان رسول خدا انجام شد و از کودکى در کنار ایشان بود،به گونه‏اى که مورخین نوشته‏اند این به آن علت‏بود که قریش دچار خشکسالى و...
  گروههای مقالات