سه شنبه بیست و ششم تیرماه سال 1397 خورشیدی
  نکات قابل توجه
• پس از ارسال اطلاعات این فرم رمز عبور جدیدی به نشانی پست الکترونیکی شما ارسال می گردد. شما پس از ورود مجدد به سایت می توانید رمز عبور خود را که توسط سیستم ساخته شده  را  تغییر دهید . تغییر رمز عبور

• دانستن سوال و پاسخ امنیتی برای دریافت رمز عبور مجدد الزامی است .

• به هنگام وارد نمودن اطلاعات به وضعیت Caps Lock توجه داشته باشید .
 
   فراموشی رمز عبور  
لطفا برای ادامه و دریافت رمز عبور نام کاربری خور را وارد نمایید